BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Tour de la Pedagogia

Tour de la pedagogia. AVUI: Educació inclusiva

Aquest article pertany al blog Quadern de valors de l’ONG EDUCO

T’imagines un món en el qual totes i totes rebin una educació de qualitat? Pot semblar una utopia però és una realitat que és possible, per això l’educació de qualitat és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030. Un sistema educatiu de qualitat és aquell que posa el focus també en aquells alumnes o grups que poden resultar marginats o que són vulnerables, de manera que puguin desenvolupar el seu potencial. En aquest article volem explicar-te en què consisteix l’educació inclusiva, quins objectius té i com aplicar-la a l’aula.

Segons dades de la UNESCO actualment hi ha més de 262 milions de nens, nenes i joves sense escolaritzar, i 6 de cada 10 no han adquirit, després de diversos anys d’estudi, les competències bàsiques de lectura, escriptura i aritmètica la qual cosa perpètua la pobresa i la marginació.

 

Què és l’educació inclusiva?

L’educació inclusiva suposa un model d’educació que pretén atendre les necessitats de tots els nens i nenes, joves i adults considerant especialment aquells casos en els quals pot existir un risc d’exclusió social.

No es tracta només de parar esment a persones amb discapacitat sinó a tot l’alumnat sense distingir per la raça, la condició social, la cultura o la religió, entre altres aspectes.

Algunes de les diferències entre l’enfocament tradicional en l’educació i l’educació inclusiva, són les següents:

 • En l’enfocament tradicional es diagnostica a cada alumne i alumna per a determinar una categoria i solucionar el dèficit que existeix, no obstant això en l’educació inclusiva simplement s’analitzen les característiques de cada estudiant per a determinar els suports que seran necessaris.
 • L’enfocament tradicional se centra en l’estudiant, mentre que l’inclusiu ho fa en la classe.
  En definitiva, en l’educació inclusiva no s’utilitzen programes especials per a determinats estudiants, sinó que en la mateixa aula es respon a les necessitats de cada estudiant.

En aquest sentit la UNESCO entén que en l’educació inclusiva els alumnes amb necessitats especials han de tenir accés als col·legis d’educació regular, on han de ser acomodats amb estratègies pedagògiques centrades en l’alumnat, de manera que es respongui a les seves necessitats.

 

Quins són els objectius de l’educació inclusiva?

A conseqüència del que hem vist en l’apartat anterior, l’educació inclusiva té uns objectius clars que són els següents:

 • La Inclusió social i acadèmica de l’alumnat perquè es tracta d’incloure als alumnes no de marginar-los de l’educació.
 • El sistema educatiu únic, és a dir, no han d’existir programes especials per als alumnes o alumnes que tenen determinades necessitats.
 • La coordinació de totes les persones que participen en l’educació: pares, professors, mitjans de comunicació etc.
 • L’atenció a tots els alumnes i alumnes en funció de les seves característiques.
 • L’impuls de la igualtat d’oportunitats sobre la base de la solidaritat i al foment de la participació.
 • La promoció de la inclusió en tots els àmbits socials i laborals.

 

Quins són els obstacles de l’educació inclusiva?

L’educació inclusiva també té una sèrie de reptes i obstacles a superar, entre els quals es poden destacar els següents:

 • Creences errònies que dificulten la integració de persones amb discapacitat o de persones de cultures diferents.
 • Barreres físiques perquè algunes escoles no estan preparades perquè puguin accedir alumnes o alumnes amb discapacitat.
 • Plans d’estudi que són excessivament rígids i que no es plantegen l’existència de la necessitat de diversos tipus d’aprenentatge.
 • Professors que no estan prou preparats per a fer front a la diversitat que es pot donar a l’aula.
 • Falta de finançament que afecta la possibilitat de les escoles per a adaptar-se al que necessiten els estudiants.
 • Legislació de cada país que suposa una exclusió de l’educació inclusiva i que molts alumnes quedin fora del sistema educatiu.

 

Com treballar de manera inclusiva a l’aula?

Treballar de manera inclusiva a l’aula és una de les claus de l’educació de qualitat, algunes de les pautes que es poden seguir són les següents:

 • Conèixer als alumnes i alumnes. Els professors han de prendre el temps que sigui necessari per a conèixer a l’alumnat considerant a cada persona com un individu amb les seves particularitats. Els jocs, les preguntes i l’observació són bàsiques per a aconseguir aquest coneixement.
 • Ús de mètodes més actius. Una altra clau consisteix en l’ús d’activitats que fomentin un pensament crític, de manera que els alumnes i alumnes es plantegin problemes i solucions, és a dir, es facin preguntes sobre el món que els envolta. En definitiva, es tracta de posar el focus en què tots els estudiants intervinguin.
 • Avaluacions diferents. Si l’aprenentatge és diferent, la manera d’avaluar també ha de ser-ho, de manera que es considerin les particularitats de cada nen i nena.
 • Propostes dels nens i nenes. L’educació inclusiva ha d’apostar per donar la iniciativa de les activitats que es realitzin a l’aula als nens i nenes, de manera que siguin ells els que dirigeixin el seu propi aprenentatge.
 • Metes mesurables i que suposin un repte. Els professors hauran de plantejar objectius se siguin complicats d’aconseguir, que suposin un repte per als alumnes, però que no siguin impossibles.
  Howard *Gardner sosté que no existeix un únic tipus d’intel·ligència, sinó que existeixen varis i a l’aula és necessari valorar cadascuna d’aquestes intel·ligències per a potenciar-la.

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder