BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Tour de la Pedagogia

Tour de la pedagogia. AVUI: El design thinking

La creativitat i l’empatia són dues de les habilitats que es poden aprendre amb el design thinking. Per exemple, els alumnes poden dissenyar a l’aula un mapa d’empatia per a entendre els sentiments i emocions d’una altra persona i posar-se en el seu lloc. En aquest article t’expliquem en què consisteix el design thinking, quins avantatges aporta als nens i nenes i com aplicar-lo a l’aula.

Què és el design thinking?

El design thinking és una metodologia que desenvolupa la capacitat creativa per a poder generar solucions innovadores a problemes. Va començar a utilitzar-se l’any 2000 per a afrontar reptes en el món laboral i industrial i, poc després, es va aplicar a l’educació  a causa de la possibilitat d’enfrontar a l’alumnat a situacions reals per a donar solucions.

Aquest mètode es desenvolupa en diverses etapes que són les següents:

 • Empatitzar amb qui té el problema. És la manera d’entendre a les persones i posar-nos en el seu lloc per a trobar una solució a les seves necessitats.
 • Definir el problema. Una vegada que coneixem i entenem a la persona arriba el moment de concretar el problema que té per a entendre-ho a fons.
 • Idear solucions. Per a la ideació es pot utilitzar un brainstorming en el qual cada persona plantegi idees, encara que semblin estranyes. En moltes ocasions la innovació sorgeix de les idees més boges.
 • Elaborar un prototip. Arriba el moment d’elaborar un producte mínim viable o prototip fet de manera econòmica i amb materials barats per a poder ser provat.
 • Provar. En aquesta fase es comprova si el prototip funciona per a solucionar el problema plantejat o és necessari buscar una altra solució i començar el procés de nou.

Avantatges de l’aplicació del design thinking a l’aula

El Design thinking aporta diversos avantatges tant a l’alumnat com al sistema d’aprenentatge i al conjunt dels professors. Les principals avantatges són les següents:

 1. Foment de l’originalitat: Aplicar design thinking a l’aula implica desafiar als estudiants a abordar problemes des de perspectives noves. Això estimula el seu pensament creatiu en animar-los a explorar múltiples solucions i a no conformar-se amb respostes convencionals. L’originalitat, la innovació i al creativitat seran habilitats clau en la seva carrera professional.
 2. Integració de disciplines: El design thinking fomenta la integració de diverses àrees d’aprenentatge en abordar problemes complexos. El professorat pot dissenyar projectes interdisciplinaris que involucrin als estudiants en l’aplicació de coneixements de diverses àrees (matemàtiques, ciències, per exemple) per a resoldre desafiaments del món real.
 3. Millora de la col·laboració: El design thinking promou la col·laboració activa entre l’alumnat. Els estudiants aprenen a treballar en equips heterogenis, on cada membre aporta diverses habilitats i perspectives. Això reflecteix la realitat de l’entorn laboral que es trobaran en el futur i contribueix al fet que, des de petits, aprenguin a treballar en equip i a respectar idees i punts de vista diferents.
 4. Potenciar habilitats de comunicació: A l’enfrontar-se a problemes complexos, els estudiants han de comunicar eficaçment les seves idees i solucions. El design thinking a l’aula ajuda a desenvolupar habilitats de presentació i argumentació, preparant als estudiants per a expressar els seus pensaments de manera clara i persuasiva. Aquesta habilitat serà de gran utilitat en el futur, tant des del punt de vista personal com des del professional de cada alumne.
 5. Foment de l’empatia: El professorat pot ensenyar als nens i nenes a comprendre les necessitats i perspectives dels altres, impulsant l’empatia com una habilitat essencial. Posar-se en el lloc d’una altra persona fomenta valors com la pau, la tolerància o el respecte.
 6. Pensament crític: L’ús del design thinking impulsa el pensament crític al desafiar als estudiants a analitzar i avaluar diverses solucions i a qüestionar la informació i les dades. Aquest procés d’avaluació constant els permet desenvolupar habilitats crítiques essencials per a abordar problemes complexos en el futur.

Idees per a aplicar el design thinking a l’aula

La manera d’ensenyar i aprendre ha evolucionat molt durant els últims anys, i cada dia sorgeixen noves formes perquè l’educació sigui bidireccional i es basi en la creativitat. El design thinking és un dels elements que pot impulsar als nens i nenes a ser més creatius. Qualsevol procés d’aquest tipus ha de partir de preguntes com: Què passaria si….?,  Què faries si….? o Com podríem….?

T’expliquem, a continuació, algunes idees per a aplicar aquesta metodologia a l’aula:

 1. Reciclatge creatiu: Es pot proposar als estudiants que s’enfrontin al desafiament de millorar el procés de reciclatge a l’escola. En lloc de plantejar solucions convencionals se’ls pot animar a pensar de manera innovadora i dissenyar, per exemple, un sistema de recompenses per als recicladors més compromesos. Com a estímul de la creativitat es poden utilitzar situacions com: què faries si visquessis en un món sense internet, o com actuaries si fossis una gran empresa com Lego.
 2. Sostenibilitat: Una altra bona idea consisteix a plantejar un projecte que involucri ciències, matemàtiques i art, on els estudiants dissenyin i construeixin un jardí sostenible. Això requeriria coneixements en biologia, càlculs per a la disposició del jardí i habilitats artístiques per a la presentació visual. A més, aquest tipus d’iniciatives contribueixen a la sensibilització dels estudiants sobre la necessitat de cuidar el medi ambient i ser responsables amb l’ús de l’energia i de recursos escassos com l’aigua.
 3. Problema comunitari: I si es planteja als alumnes resoldre un repte de l’escola? Per exemple, com resoldre el problema de congestió del trànsit en l’entrada de l’escola. Requeriria que els estudiants treballin en equips per a desenvolupar solucions (establiments de torns, limitacions d’aparcament, per exemple). Amb aquesta pràctica es promourà la col·laboració, ja que cada membre aporta habilitats i perspectives úniques.

En definitiva, es tracta que els nens i nenes aprenguin, però també que es diverteixin i aportin tota la seva imaginació. D’aquesta manera els coneixements que adquireixin romandran en el temps ja que els adquiriran a través de l’experiència.

Aquest article pertany al blog Quadern de valors d’EDUCO.

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder