BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Tour de la Pedagogia

Tour de la pedagogia. AVUI: Usos de ChatGPT en l’educació

ChatGPT va sortir al mercat el 30 de novembre de 2022 i va arribar a tenir un milió d’usuaris en cinc dies. Aquesta nova eina ha significat una autèntica revolució tecnològica i es pot aplicar en multitud de sectors. Però, com es pot utilitzar en educació?, quins avantatges aporta?, quins usos pot tenir a l’aula? T’ho expliquem tot en aquest article.

¿Como es pot utilitzar la IA generativa de text a l’aula?

Les eines d’intel·ligència artificial generatives de text com ChatGPT tenen moltes aplicacions positives per a l’educació, sempre que siguin utilitzades de manera conscient i amb valors. A continuació, et proposem diversos usos que poden ser de gran utilitat per a professors i alumnes:

  • Creació d’històries col·laboratives: Estimular la creativitat a l’aula és un aspecte essencial perquè els nens i nenes fomentin la seva imaginació. Se’ls pot proposar una pràctica que consisteixi a començar una història i que la continuï ChatGPT. D’aquesta manera, es crea una història col·laborativa que ajudarà a estimular l’escriptura i la lectura. El professor pot llançar estímuls a l’alumnat per a començar la història com: imagina un món en el qual totes les persones fossin sordes o un món sense internet.
  • Assistent d’estudi personalitzat: ChatGPT pot actuar responent preguntes, explicant conceptes i proporcionant informació addicional sobre diversos temes. Això permet als alumnes accedir a recursos educatius d’alta qualitat de manera immediata i fomenta un aprenentatge autodirigit i adaptat a les seves necessitats individuals, la qual cosa aporta diversos avantatges com l’accés instantani a explicacions detallades, el reforç de conceptes per a una comprensió més profunda o la flexibilitat en el ritme d’aprenentatge.
  • Avaluació i retroalimentació automatitzades: L’eina de la IA pot ser utilitzada per a crear sistemes d’avaluació automatitzada i generar preguntes, corregir respostes i proporcionar retroalimentació immediata a l’alumnat. Això agilitza el procés d’avaluació i permet rebre comentaris ràpids i específics sobre el seu estudi i aprenentatge, la qual cosa ajuda a identificar de manera ràpida àrees de millora i ser més eficaces en les avaluacions.
  • Tutoria virtual interactiva: ChatGPT pot simular ser un tutor i respondre preguntes de l’alumnat per a resoldre dubtes en temps real i en qualsevol moment que ho necessitin. La tutorització serà personalitzada i ajudarà als alumnes en qualsevol moment.
  • Organitzar l’estudi: En moltes ocasions, un dels problemes als quals s’enfronten els alumnes és que tenen multitud de tasques i no saben per on començar o com prioritzar. ChatGPT pot elaborar un pla d’estudi i organitzar les tasques de manera que els nens i nenes aprenguin a tenir rutines més eficaces.
  • Generar contingut educatiu: El professorat també pot utilitzar ChatGPT per a crear contingut educatiu en diversos formats, com  text, vídeo o àudio, entre d’altres. Això facilita la creació de recursos educatius d’alta qualitat i actualitzats, contribuint a un enriquiment constant del material didàctic. D’aquesta manera, s’adapta el material a cada estil d’aprenentatge i sempre es disposa de contingut actualitzat.
  • Millorar la redacció: ChatGPT pot ser utilitzat per a millorar les habilitats d’escriptura de l’alumnat, ja que es poden introduir textos perquè els corregeixi o els millori. Això permet als alumnes impulsar la seva redacció i ortografia, i preparar-se per al món professional.
  • Suport a estudiants amb necessitats especials: Si a l’aula hi ha estudiants amb necessitats especials o alguna discapacitat, ChatGPT pot utilitzar-se per a proporcionar informació i, d’aquesta forma, ajudar a aquests alumnes al fet que participin a classe en condicions d’igualtat.

Aspectes a considerar en l’ús de ChatGPT en l’educació

És evident, tal com hem vist, que ChatGPT té multitud d’aplicacions en l’educació. No obstant això, també és cert que cal tenir en consideració diversos aspectes abans d’utilitzar aquesta tecnologia. Són els següents:

  1. És important verificar la informació que proporciona la IA i contrarrestar-la amb fonts fiables per a veure si és una certa o si hi ha errors.
  2. La IA no pot substituir a les persones ni la interacció humana. És a dir, pot ser una eina de suport, però no pot ocupar el lloc d’un professor.
  3. És fonamental que tant els docents com l’alumnat aprenguin a utilitzar l’eina efectivament, de manera que pugui aportar beneficis. Els docents hauran d’ensenyar als alumnes a aplicar l’ètica i els valors en l’ús de la tecnologia en general i de la intel·ligència artificial en particular.
  4. Hem de considerar que la qualitat de la informació que proporcioni l’eina dependrà de la qualitat de les dades amb els quals hagi estat entrenada. Si existeixen errors en l’entrenament, existiran també en les respostes.
  5. ChatGPT no és capaç d’interpretar les emocions o el context en el qual es produeix una situació o una conversa, per la qual cosa pot aportar dades incorrectes o fora de context.

En definitiva, l’ús de la IA en l’educació s’anirà desenvolupant a poc a poc durant els pròxims mesos i anys, però és necessari tenir precaució en el seu ús educatiu per a evitar la bretxa digital respecte a aquells alumnes amb menys recursos tecnològics al seu abast, tant a casa com a l’escola. El focus ha d’estar sempre en la qualitat de l’educació i en què sigui inclusiva i tots puguin participar i aportar valor.

 

Aquest article pertany al blog Quadern de valors d’EDUCO.

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder