BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Tour de la Pedagogia

Tour de la pedagogia. AVUI: Què és la coeducació?

La història està plena d’exemples de dones que han estat infravalorades i a les quals a penes se les esmenta en els materials escolars. La visibilitat del femení en els llibres de text i en altres materials que s’utilitzen a l’aula és fonamental perquè els nens i nenes aprenguin la importància de la igualtat i, sobretot, perquè les nenes en països en desenvolupament tinguin referents que els impulsin a continuar estudiant i a sortir de la pobresa. En l’article d’avui parlarem de què és la coeducació i per què és important en la societat actual.

La igualtat de gènere és un dels principis fonamentals per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i encara que s’han fet molts esforços en els últims anys perquè la participació de les nenes i les dones en aspectes com la ciència augmenti, moltes dones continuen trobant obstacles per a desenvolupar la seva carrera en aquests àmbits.  En aquest sentit, les dades de l’ONU són bastant reveladors, per exemple, en camps innovadors com la intel·ligència artificial només 1 de cada 5 professionals (22%) són dones.

En què consisteix la coeducació?

Per a aconseguir la igualtat de gènere l’educació és un instrument fonamental. La coeducació és una manera d’educar que té l’objectiu de desenvolupar integralment a nens i nenes impulsant totes les seves capacitats i eliminant les barreres relatives al sexe i als rols de gènere.

La coeducació, per tant, suposa desaprendre per a aprendre i saber identificar els biaixos i qüestionar els models socials que veiem al nostre voltant. En aquest sentit, qualsevol persona que sigui part de la vida d’un nen o nena té responsabilitat perquè la seva educació estigui basada en valors com la igualtat, el respecte o la solidaritat. Per tant, la coeducació no és només un model educatiu que es pot aplicar a l’aula, sinó que es pot adoptar en l’àmbit de la família o de la comunitat.

Per què és important la coeducació?

Encara que en països com Espanya des de fa anys es fomenta l’escola mixta, que ha suposat grans avanços en matèria d’igualtat i l’accés de les dones i nenes a tots els nivells educatius, encara queden molts desafiaments que superar i que es poden aconseguir gràcies a la coeducació.

La coeducació és important per moltes raons:

  • Aporta un impuls a la lluita contra la violència de gènere. Durant els últims anys la violència de gènere s’ha convertit en un problema social amb una gran rellevància i ha adquirit major visibilitat. Es tracta d’una mena de violència que pot tenir moltes formes: abús psicològic, violència física, abús verbal, etc. La coeducació promou la igualtat i, per tant, s’educa a nens i nenes en les mateixes condicions perquè es converteixin en adults que entenguin la importància d’evitar la violència contra les dones.
  • Ajuda a suprimir falses creences. Existeixen multitud de falses creences que impedeixen la igualtat entre dones i homes. Són especialment evidents en l’àmbit de la violència de gènere, per exemple, se sol pensar que els maltractadors i les víctimes de la violència de gènere són persones amb un nivell cultural baix o que tant els homes com les dones poden arribar a perdre el control sense necessitat de convertir-se en maltractadors. Totes aquestes creences s’han reproduït i transmès al llarg del temps causant greus conseqüències sobre les dones. La coeducació ajuda a entendre i detectar totes aquestes falses creences per a bandejar-les i apostar per una educació basada en la no violència i en l’habilitat de resoldre conflictes de manera empàtica.
  • Impulsa l’actuació lliure d’estereotips. L’autoestima  i la voluntat de superar obstacles són les primeres víctimes dels estereotips de gènere. Un estereotip de gènere és un prejudici acceptat sobre una persona o un grup de persones. Per exemple, se sol esperar que les dones han d’encarregar-se de totes les labors de la llar, com la cura dels nens i nenes, la cuina, la neteja de la casa, mentre que els homes s’encarreguen dels aspectes financers o del cotxe. Per a evitar aquests estereotips de gènere a l’escola es poden fomentar jocs neutres que fomentin la participació, incloure la igualtat entre dones i homes en el projecte educatiu de l’escola, formar a les famílies per a evitar comportaments sexistes, formar als professors de manera periòdica en coeducació i seleccionar materials escolars que no siguin sexistes.
  • Fomenta l’educació basada en valors. L’educació basada en valors com la igualtat, el respecte o la solidaritat aporta eines fonamentals per a evitar la violència de gènere, el masclisme, l’assetjament  escolar o el ciberassetjament. És fonamental que els nens i nenes aprenguin a resoldre conflictes en tots els àmbits de manera pacífica i basant-se en el respecte entre homes i dones.
  • Promou la igualtat d’oportunitats. La coeducació impulsa l’accés a l’educació de nens i nenes en igualtat de condicions, de manera que, en el futur, tinguin la possibilitat de tenir les mateixes oportunitats en l’àmbit laboral i de formació de nivell superior. D’aquesta manera les dones aconseguiran una major representació en àmbits com les noves tecnologies, les ciències o, fins i tot, els llocs directius en empreses.

En definitiva, no és una assignatura que s’hagi d’incorporar als plans d’estudi, sinó com un element transversal que ha d’influir en tot l’àmbit educatiu, des de la manera d’educar als nens i nenes, a la forma en la qual s’elaboren els llibres de text o els plans d’estudi.

Aquest article pertany al blog Cuaderno de valores de la ONG EDUCO

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder