BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Actualitat

El Chat GPT o la IA en l’Educació. Oportunitat o repte?

 

 

Els diferents canvis de lleis educatives, les ràtios o simplement un entorn no prou adaptat a les necessitats del professorat i de l’alumnat ja són per si mateixos reptes als quals han de fer front els professionals del sector de l’educació.

També s’hi afegeixen d’altres com ara els canvis socials o el ràpid desenvolupament de les noves tecnologies, que impacten de manera directa en els alumnes i que tenen importants implicacions per al seu aprenentatge.

La intel·ligència artificial, un abans i un després?

Aquest nou salt tecnològic no deixa de ser  una evolució, rellevant i desafiadora, en la manera en què es tracta i presenta la informació que ja es trobava en els cercadors. Ara ja no és necessari retallar i enganxar o substituir paraules per tal que el contingut es percebi com a més humà, la qual cosa estalvia molt de temps als qui la fan servir.

Llavors… és un repte o una oportunitat?

Depèn de l’educador i del seu enfocament pedagògic. Quan el coneixement es troba fàcilment en qualsevol lloc, ja no té tant de sentit aprendre havent de memoritzar. Resulta més útil ensenyar als alumnes a ser crítics amb la informació que se’ls presenta, a discernir quines fonts d’informació són fiables de les que no ho són, a debatre o a despertar la seva curiositat per tal que siguin ells els qui desitgin aprendre més sobre la matèria a tractar.

Avantatges de la Intel·ligència Artificial

Els qui defensen la IA argumenten la seva eficàcia a l’hora de recaptar la informació i presentar-la de manera efectiva en temps rècord. Pot proporcionar informació de qualsevol àmbit, amb més o menys grau de complexitat segons la necessitat de cada usuari, i el seu gran avantatge és que no deixa d’aprendre, gràcies al fet que interacciona amb les persones. D’aquesta manera, sempre presentarà informació actualitzada i amb un llenguatge adaptat al seu públic.

Un altre avantatge és que la IA és que pot interpretar el sentit de cada consulta, oferint així un resultat molt més adequat al que s’està buscant.

Si ens centrem en els beneficis només en l’àmbit educatiu, resulta que la IA pot adaptar-se a les necessitats particulars de cada alumne senzillament analitzant les seves reaccions, mesurant la rapidesa de les seves respostes, què li motiva i fins i tot detectant les àrees de millora per a oferir-li continguts específics que estimulin el seu aprenentatge. Això és gairebé impossible d’assumir per a un sol professor amb una classe farcida d’alumnes que tenen diferents nivells i tipus d’intel·ligència.

Pel que fa al professorat, a més d’ajudar-lo individualitzant les tasques dels alumnes, també l’ajudaria a evitar aquelles tasques repetitives com ara la correcció d’exercicis, d’exàmens o la detecció de faltes d’ortografia en dictats… la qual cosa alliberaria temps per a altres tasques més importants. Així mateix, es tracta d’una eina valuosa per a recaptar informació a l’hora de preparar les seves pròpies classes.

I els desavantatges?

A la Xina per exemple, cada vegada hi ha més escoles que implanten la IA a les seves aules tot generant molta controvèrsia sobre el seu ús. Si bé és una ajuda que potencia l’aprenentatge individualitzat, el problema es presenta quan es fa servir per a monitorar a l’alumne: ús de càmeres de reconeixement facial, xips de rastreig o les bandes de lectura d’ones cerebrals que detecten el grau de concentració de l’alumne. Després, tota aquesta informació és enviada tant al professor com als pares, generant en l’alumne un alt grau d’ansietat per l’excés de control i la falta de privacitat.

Un altre dels grans problemes és el que s’anomena “assumpció de la veracitat de la *IA”. Estem segurs que tota la informació que presenta és veraç? Les fonts que ha consultat, són fiables? existeixen interessos al darrere d’aquesta informació?

Els algorismes amb els quals treballa, sempre proporcionaran una resposta, encara que hagi d’inventar-la. Per aquest motiu, l’educador ha d’ajudar els seus alumnes a interioritzar la necessitat de verificar la informació i a ser crítics amb ella abans de donar-la per vàlida.

Així mateix, la IA és ja representa una amenaça per a aquells centres que continuen impartint un coneixement “uniforme”, de la vella escola, on els alumnes són simples receptors de la informació, i on es continuen encarregant resums o treballs convencionals sobre qualsevol matèria. Els alumnes faran servir la *IA per estalviar temps, mitigant així la seva creativitat i capacitat de raonament. I prohibir-ne l’ús, com succeeix en diversos centres dels EUA no evitarà que això s’aturi.

Finalment, la seva implantació també pot generar grans diferències entre països més o menys desenvolupats tecnològicament, desfavorint a aquells que no tinguin suficient capacitat d’adaptació.

Com és habitual, no tot són avantatges ni tot són inconvenients. Sempre anirà lligat a l’ús que fem d’aquesta tecnologia i dels canvis que estiguem disposats a fer. I és tan nova i tan rupturista, que no aconseguim comprendre totes les implicacions que pot tenir per a les nostres vides i per a la dels alumnes.

 

Repte o oportunitat? Quina és la teva opinió?

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder