BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Actualitat

Què és l’informe PISA i per què serveix?

L’Informe PISA (Programa per a l’Avaluació Internacional d’Alumnes) és una iniciativa de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que avalua i compara el rendiment acadèmic d’estudiants de diversos països. Aquest informe es realitza cada tres anys i aporta informació de valor sobre l’estat de l’educació a nivell mundial. Vols saber què s’avalua i per a què serveix l’informe PISA? T’expliquem tots els detalles en aquest article.

Què és l’informe PISA?

L’informe PISA s’elabora de manera triennal i és una eina desenvolupada per l’OCDE per a mesurar les habilitats i coneixements dels estudiants de 15 anys (no d’un nivell escolar específic) de més de 80 països en àrees clau com a lectura, matemàtiques o llengua. És una prova voluntària i no es limita a avaluar la memorització de dades, sinó que se centra en la capacitat dels estudiants per a resoldre problemes del món real i, per tant, per a aplicar de manera pràctica els seus coneixements.

Què s’avalua en l’informe PISA?

L’informe avalua tres competències principals: lectura, matemàtiques i ciències. Aquestes competències són considerades essencials per a la vida privada i professional. A més, l’informe inclou mòduls opcionals que exploren altres habilitats, com a resolució de problemes col·laboratius i habilitats financeres.

En realitat, no avalua als estudiants en si, sinó al sistema educatiu de cada país. Per a fer aquest tipus d’exàmens els alumnes només necessiten paper i bolígraf i tenen dues hores per a fer-lo. Els exàmens es componen de preguntes directes que tenen una sola resposta correcta i preguntes que s’han de desenvolupar. No tots els exàmens de cada alumne o alumna són iguals i les preguntes són seleccionades per comitès d’experts.

L’informe també considera aspectes relacionats amb l’equitat  i la inclusió, de manera que s’identifiquin desigualtats en l’accés a l’educació que afectin a determinats grups d’estudiants (immigrants, dones, persones amb discapacitat etc.), i es puguin corregir. Per aquest motiu, també es fan preguntes particulars a l’alumnat sobre la seva situació i la de la seva família.

Una vegada fet l’examen es corregeix per grups de correctors designats per cada país. Aquests correctors avaluen les respostes segons el manual elaborat per l’OCDE. A continuació, els resultats s’envien a l’OCDE que és qui elabora l’informe PISA. Els resultats són públics i qualsevol persona pot estudiar-los i enviar les seves conclusions a l’OCDE.

Per què serveix l’informe PISA?

L’informe PISA compleix diversos objectius:

  • Aporta als països que participen una perspectiva del rendiment educatiu i una comparativa amb altres països.
  • Identifica fortaleses i febleses de cada sistema educatiu.
  • Impulsa la implementació de millores en el sistema educatiu.

Diferència entre els exàmens PISA y els exàmenss de Quocient Intel·lectual (QI)

Hi ha determinats experts que comparen els exàmens PISA amb els exàmens de quocient intel·lectual (QI), els quals només valoren una part del coneixement de l’alumnat. No obstant això, per a valorar el coneixement i la situació dels alumnes es considera que s’haurien de considerar aspectes diferents als merament escolars, com ara l’alimentació o l’entorn i habilitats relacionades amb altres matèries com la música o el dibuix.

Resultats de l’últim informe PISA

En l’últim informe, relatiu a l’any 2022, els alumnes espanyols van obtenir els pitjors resultats en molt de temps, tot i que els mals resultats han estat generalitzats a Europa a causa del tancament de les escoles pel COVID. En aquest sentit, és important destacar que el temps de tancament ha estat molt desigual d’uns països a uns altres, amb col·legis tancats fins i tot durant dos anys en alguns llocs. Espanya ha reduït la seva puntuació des de l’any 2015 en matemàtiques (15 punts), lectura (22 punts) i ciències (8 punts).

D’altra banda, els països asiàtics han obtingut bona puntuació i Singapur es va situar en el primer lloc de l’estudi del 2022 amb les puntuacions més altes en matemàtiques, llengua i ciències. Altres països asiàtics com Macau, Taiwan, Hong Kong i Corea del Sud també van obtenir bons resultats. Pel que fa als països d’Amèrica Llatina, Xile encapçala el rànquing seguit de l’Uruguai, Mèxic, el Perú, Costa Rica i Colòmbia.

 

En definitiva, l’informe PISA té un paper essencial per a comprendre i millorar els sistemes educatius del món i treballar per a aconseguir l’objectiu  de desenvolupament sostenible (ODS) relatiu a l’educació: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, així com promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida.

Aquest article pertany al blog Quadern de valors d’EDUCO.

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder