BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Tour de la Pedagogia

Tour de la pedagogia. AVUI: Educar per competències

La nova llei educativa potència educar per competències perquè els estudiants es converteixin en ciutadans responsables i crítics.

És possible que l’alumnat de finals d’aquest primer quart de segle, i les següents generacions, deixin de memoritzar coneixements sobre Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa o Geografia i Història. També pot ser que quedi enrere la tradicional divisió per assignatures i matèries compartimentades i amb horaris rígids. La tendència actual és educar per competències.

Gran part dels docents, estudiants i famílies així ho reclamen i, de fet, la nova llei educativa, la LOMLOE (Llei orgànica de Modificació de la LOE), proposa educar per competències (en comunicació lingüística, aprendre a aprendre, ciutadania o digital, entre altres) perquè els alumnes tinguin la capacitat de fer qualsevol tasca aplicant els coneixements adquirits durant la seva etapa escolar obligatòria. La LOMLOE porta amb ella una profunda reforma del currículum, que canvia la manera de dur a terme el procés d’ensenyament i aprenentatge (sobre què, per a què i com s’ensenya) i, per tant, també el paper dels professors, a més de com s’ha de dur a terme l’avaluació.

Competències clau

Cal tenir en compte que la LOMLOE no introdueix canvis radicals respecte a anteriors lleis educatives. L’aprenentatge per competències estava inclòs en la Llei orgànica d’Educació (LOE), de 2006, i es va mantenir en la posterior reforma de 2013 (LOMCE). No obstant això, en aquestes dues normatives encara quedaven algunes llacunes, com canviar la manera d’avaluar a l’alumnat. També és una tendència que estan seguint en els últims anys diferents països de tot el món: des d’Europa, fins a Àsia, passant per Llatinoamèrica. Vegem ara cadascuna de les vuit competències fonamentals que han de desenvolupar els alumnes, segons aquests principis:

1. Comunicació lingüística. Identificar, expressar, crear, comprendre i interpretar sentiments, fets o opinions de manera oral i escrita, en diferents suports, contextos diversos i amb diferents finalitats.

2. Plurilingüe. Utilitzar diferents llengües, de manera adequada, per a l’aprenentatge i la comunicació.

3. Matemàtica, i en Ciència, Tecnologia i Enginyeria (STEM). Comprendre l’entorn utilitzant el mètode científic, el pensament crític o la tecnologia, entre altres sistemes, per a transformar-lo de manera responsable i sostingut.

4. Digital. Fer un ús segur, crític i responsable de les TIC en els àmbits educatiu, laboral i social.

5. Personal, social i d’aprendre a aprendre. Reflexionar sobre un mateix, gestionar el temps i la informació eficaçment, cooperar amb altres persones, mantenir la resiliència i la capacitat d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

6. Ciutadana. Actuar com a ciutadans responsables i participar activament en la societat, així com fomentar la ciutadania mundial i mantenir el compromís amb la sostenibilitat.

7. Emprenedora. Tenir creativitat i iniciativa per a passar de les idees a l’acció.

8. Consciència i expressió cultural. Mantenir una actitud respectuosa per a comprendre les diferents manifestacions culturals i artístiques que existeixen.

Com pot evolucionar el sistema educatiu amb aquests canvis? Per als experts encara queda molta feina per fer en Educació i és necessari que se sumin moltes persones en la millora i desenvolupament de l’educació.

Aquest article està compost d’uns pocs extractes de l’ampli reportatge ‘Educar per competències: ensenyament i aprenentatges contextualitzats’ de la revista EDUCACIÓN 3.0.

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder