BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Tour de la Pedagogia

Tour de la pedagogia. AVUI: El microlearning

Quan un nen o nena assisteix a una classe molt llarga i poc motivadora tendeix a distreure’s, per això, l’educació evoluciona i s’han creat solucions que fomenten un aprenentatge ràpid, intens i que roman en la memòria. Parlem del microlearning o aprenentatge en petites píndoles. En aquest post et comptem en què consisteix, quins formats té i quines característiques.

Ens hem acostumat al fet que en el moment que desitgem saber alguna cosa, recordar alguna cosa o comprar, teclegem unes paraules clau en un cercador d’internet i tenim la resposta a l’instant o comprem un producte en un parell de clics. Aquesta és la idea en la qual es basa el microlearning, és a dir, la possibilitat d’accedir a petites càpsules d’informació en la qual ens interessa aprofundir. La immediatesa en tot és la que mana i també afecta a l’aprenentatge tant dels més petits com dels adults.

Què és el microlearning i quins formats té?

El microlearning és una estratègia educativa que es caracteritza per la brevetat de les lliçons. La curta durada de les lliçons contribueix al fet que l’aprenentatge sigui més efectiu i immediat. A més, es poden mesurar els resultats més fàcilment a través de la tecnologia. Els continguts poden ser, per exemple, vídeos curts que s’enllacen els uns amb els altres i generen un coneixement més ampli i profund.

Els formats del microlearning poden ser de diversos tipus, per exemple: infografies, vídeos, jocs, podcast o playlist, entre altres.

Quins beneficis aporta el microlearning als nens i nenes?

El microlearning s’utilitza en molts àmbits de la formació, tant a nivell empresarial com a nivell escolar o universitari, ja que aporta diversos beneficis com els següents:

 • Retenció de l’atenció. Com es tracta de continguts curts als nens i els nenes els resulta més senzill mantenir l’atenció.
 • Major retenció del coneixement. Els coneixements romanen en la ment dels alumnes a llarg termini pel fet que han mantingut l’atenció durant l’elecció.
 • Estalvi de temps. El microlearning està dissenyat a través de continguts de curta durada i als quals es pot accedir a través d’internet, per la qual cosa es redueix el temps que s’inverteix a aprendre ja que s’eviten els desplaçaments que suposa l’aprenentatge presencial. A més, les píndoles de *microlearning solen durar des d’uns pocs segons a uns quinze minuts, aproximadament.
 • Accés en qualsevol moment. Els continguts estan disponibles en el núvol per la qual cosa és possible accedir a ells en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Per tant, l’alumnat té la facilitat d’accedir a les lliçons en el moment en què el necessita.
 • Ús de qualsevol dispositiu. Les píndoles de coneixement són accessibles des de qualsevol dispositiu: telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador, per exemple, ja que estan adaptades.

Característiques del microlearning

Sens dubte, el microlearning és una tendència educativa que està evolucionant ràpidament des de fa anys i que es va potenciar amb la pandèmia quan  les escoles van tancar i els alumnes i alumnes van haver de continuar aprenent des de la seva casa. Aquest any, continua sent tendència a causa de les seves característiques, que són les següents:

 • Brevetat. Les píndoles de microlearning són curtes i específiques perquè se centren en un tema molt concret.
 • Tecnologia. L’ús de la tecnologia és la base del microlearning ja que ajuda al fet que es pugui accedir als continguts en qualsevol moment i lloc.
 • Varietat de temes. L’aprenentatge mitjançant petites lliçons pot referir-se a qualsevol tema i, a més, com el coneixement es troba en línia, s’actualitza contínuament la informació i s’adapta a les innovacions i novetats que sorgeixin.
 • Motivació. El fet que es tracti de petites píndoles d’informació genera curiositat en l’alumnat que anirà d’un contingut a un altre a causa de la motivació per saber més i per aconseguir objectius de forma *ràpida.
 • Personalització. Cada alumne i alumna tria el que vol aprendre en funció dels seus interessos i necessitats del moment pel que el contingut s’adapta a cada persona.
 • Complementarietat. El microlearning pot ser complementari a qualsevol altra mena d’aprenentatge tant presencial com en línia de manera que la formació sigui més àmplia i profunda.

Com aplicar el microlearning a l’escola?

L’aplicació del microlearning a l’escola es pot realitzar seguint una sèrie de passos, que dependran de cada cas concret, però que, en general, poden ser els següents:

1. Defineix l’objectiu del microlearning. Suposa fixar què és el que es vol que aprenguin els alumnes i les alumnes, que habilitat o coneixement es vol aconseguir. Cada càpsula de microlearning ha de tenir un objectiu.
2. Estableix l’estructura de la lliçó. Com es tracta de lliçons curtes és important resumir el contingut i fer que sigui molt interessant i motivador. Si es tracta de lliçons connectades, és essencial elaborar una jerarquia dels temes perquè els estudiants aprofundeixin.
3. Tria el format oportú. Cada càpsula d’aprenentatge pot tenir un format diferent. És necessari variar perquè cada lliçó sigui diferent i motivi als alumnes.
4. Elabora un contingut pràctic. Les lliçons de microlearning han de tenir una part molt pràctica en la qual l’alumnat pugui aplicar els coneixements adquirits i divertir-se. Poden utilitzar-se jocs o simuladors, per exemple.
5. Mesura els resultats. El gran avantatge del microlearning és que es poden mesurar els resultats per a comparar-los amb els objectius fixats i verificar si s’han aconseguit. Per a això es poden establir test o avaluacions periòdiques o en finalitzar cada píndola.

Com se sol dir “El saber no ocupa lloc” i en el cas del *microlearning és literal, però, a més, afavoreix la curiositat dels nens i les nenes de saber i d’aprendre. En definitiva, l’educació evoluciona a sistemes que combinen l’aprenentatge formal amb l’informal, l’assistència presencial a l’aula amb l’assistència a distància, les lliçons més llargues amb les píndoles de formació. L’objectiu és aprendre, actualitzar-se i tenir interès per nous coneixements.

Aquest article pertany al blog Cuaderno de valores de la ONG EDUCO

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder