BLOG
Accedir
Tancar sessió
Blog < Tornar
Tour de la Pedagogia

Tour de la pedagogia. AVUI: Què és l’educació disruptiva?

Molts experts consideren que és necessari un canvi en l’educació, perquè, tal com està plantejada en l’actualitat resulta antiquada i no s’adapta a les necessitats dels nens i nenes. En aquest article volem parlar-te de l’educació disruptiva, de com es defineix, quins elements té i quin paper juga el professorat en la seva aplicació.

Un dels reptes més importants de l’educació actual és ensenyar a nens i nenes adaptar-se als canvis que provoquen la tecnologia i la digitalització. Això es pot aconseguir:

 • Formant als nens i nenes per a ser ciutadans del segle XXI: amb sentit crític, creativitat, amb habilitats digitals i amb una capacitat d’adaptar-se als canvis que es produeixen en el mercat de treball.
 • Incloent la digitalització de manera efectiva a les escoles.
 • Replantejant els mètodes d’avaluació ja que l’ús de les noves tecnologies requereix una valoració diferent, ja que l’important no és tenir el coneixement sinó saber utilitzar el que s’aprèn.
 • Fomentant la creativitat. El britànic Ken Robinson és una de les persones més conegudes en l’àmbit de l’educació pel seu defensa del foment de la creativitat en nens i nenes. *Ken Robinson considera que la creativitat es pot aprendre i també es pot motivar a les persones perquè siguin creatives.
 • Partint dels interessos de l’alumne. En aquest sentit, Ken Robinson sosté que és fonamental trobar el que ens apassiona per a poder dedicar-nos a això.

Definició d’educació disruptiva

Espanya continua tenint una taxa d’abandó escolar bastant alta. De fet, sobre la base de la informació publicada per El País, l’abandó escolar primerenc, és a dir, el percentatge de joves de 18 a 24 anys que deixa els estudis sense haver aconseguit almenys un títol de batxillerat o d’FP, va baixar a Espanya del 16,3% en 2020 al 13,3% en 2021. Encara que s’ha reduït la diferència amb altres països de la Unió Europea, la taxa d’abandó escolar continua sent alta.

En aquest sentit, l’educació disruptiva pot ser la clau perquè millori la situació, però Què és l’educació disruptiva? Es pot definir com una mena d’educació que trenca amb el que s’estableix i crea nous mètodes per a millorar l’educació existent.

L’educació disruptiva ha d’aplicar-se no solament a l’alumnat o al professorat, sinó també a les pròpies escoles i altres centres de formació com les universitats.

Elements de l’educació disruptiva

Alguns dels elements de l’educació disruptiva que es poden destacar són els següents:

 • Personalització. Perquè l’educació sigui realment efectiva és molt important trobar el potencial de cada alumne o alumna de manera que es pugui potenciar. Per tant, s’ha de produir una personalització de l’ensenyament, de manera que s’adapti a les necessitats de cada alumne o alumna.
 • Ús de la intel·ligència artificial. Per a millorar la personalització de l’educació una de les eines que s’estan utilitzant és la intel·ligència artificial, que permet analitzar i gestionar dades per a incloure millores en tot el sistema d’ensenyament.
 • Aprenentatge amb la pràctica. En l’educació tradicional els alumnes se solen asseure en classe i escoltar els coneixements que transmet el professor. No obstant això, en l’educació disruptiva és fonamental aplicar els coneixements que s’han adquirit de manera pràctica, ja que és més senzill que els alumnes i alumnes recordin alguna cosa que han fet ells mateixos al fet que recordin alguna cosa que simplement se’ls ha explicat.
 • Ludificació. Un altre element fonamental en l’educació disruptiva és la ludificació. L’ús dels jocs per a aprendre descarta la idea que l’aprenentatge sigui avorrit. Els jocs es poden utilitzar per a ensenyar multitud de matèries i si es combinen amb les noves tecnologies poden ser una eina molt valuosa per als alumnes i alumnes.
 • Reducció o eliminació de la pressió sobre els alumnes. Un dels motius de l’abandó escolar per part dels estudiants és la pressió que senten a l’aula. L’educació disruptiva té com a objectiu eliminar aquesta pressió de manera que els nens i nenes no sentin l’obligació que han de ser bons en tot, sinó que s’assumeix que els agradaran més algunes assignatures que unes altres.
 • Eliminació de la frontera entre l’aprenentatge formal i informal. Tots hem après coses tant dins com fora de l’escola, la qual cosa suposa l’eliminació de la frontera entre l’aprenentatge formal i l’informal. Això és el que es diu educació expandida. Per tant, la disrupció educativa no solament afecta a l’escola, sinó qualsevol àmbit de la vida en el qual aprenem i ens formem.

Paper del professorat en l’educació disruptiva

El professorat no pot quedar al marge del procés de transformació de l’educació i de l’educació disruptiva. Alguns dels aspectes en els quals influeix el professorat per a afavorir l’educació disruptiva són els següents:

 • Respecte al ritme d’aprenentatge de cada alumne o alumna. Els alumnes i alumnes han de ser els qui construeixin la seva pròpia manera d’aprendre, de manera que el coneixement els farà créixer tant des del punt de vista personal, com des del punt de vista acadèmic.
 • Propiciar espais que generin noves experiències. Una altra labor dels professors és la de transformar els espais en els quals ensenyen, els horaris i els mètodes per a afavorir la interacció amb l’alumnat i que es generin noves maneres d’aprendre.
 • Transformació de mètodes. Des de fa temps s’estan aplicant metodologies d’aprenentatge diferents i disruptives com l’aula invertida o *Flipped *Classroom, en la qual els alumnes i alumnes preparen la lliçó a la seva casa i a l’aula es fan els deures i treballs en grup per a aprendre amb el suport del professor i de les noves tecnologies.
  En definitiva, l’educació disruptiva suposa una ruptura amb la manera d’ensenyar per a aprofitar i potenciar totes les qualitats personals de cada nen o nena i frenar l’abandó escolar. En *Educo apostem per una educació de qualitat i accessible que s’adapti a cada alumne i alumna i li proporcioni la formació necessària per a sortir de la pobresa i tenir recursos econòmics.

Aquest article pertany al blog Quadern de valors de l’ONG EDUCO

ATENCIÓ!

Per poder descarregar aquest arxiu necessites estar loguejat o registrat al nostre web.

Si us plau, accedeix a al següent link per realitzar el registre o iniciar sessió si ja t’has registrat prèviament.

Registro/Acceder